footerbg
HISTORIE

Landelijke Boerenpartij

 

Drie Hollandscheveldse boeren weigerden in het begin van de jaren zestig de verplichte heffing te betalen aan het Landbouwschap. Zij vonden het Landbouwschap een onwettige organisatie, omdat deze was voortgekomen uit een organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog was opgericht.

 

Daarnaast waren zij van mening dat het Landbouwschap hun vrijheid als boer te veel inperkte. De betreffende boeren weigerden de heffing zo principieel, dat ze het ervoor over hadden hun bedrijf te verliezen om hun strijd te winnen.

 

Ze verloren hun bedrijf, sommigen zelfs letterlijk: ze zagen hun boerderij in vlammen opgaan.

 

De boeren werden gesteund en vertegenwoordigd door boer Hendrik Koekoek, de legendarische leider van de landelijke Boerenpartij, die in Den Haag de belangen van de boeren op zijn karakteristieke manier vertegenwoordigde. Hij maakt van de ‘vrije boer’ een begrip.

 

Boerenpartij, afdeling Heerde

 

Het boegbeeld van de Boerenpartij, afdeling Heerde, was Hendrik Jan van Duren (Heerde, 30 april 1937 – Wapenveld, 5 februari 2008), een Nederlands politicus. Hij houdt het record voor het langstzittende gemeenteraadslid van Nederland en was actief voor achtereenvolgens de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Boerenpartij.

 

Van Duren stond bekend als de ‘nazaat van Koekoek’.

 

In 1963 maakte hij zijn debuut in de gemeenteraad van Heerde voor de toenmalige CHU. Via de jongerenafdeling is hij bij deze partij terechtgekomen. Hoewel hij in 1966 op een onverkiesbare plaats werd gezet, kwam hij met voorkeurstemmen in de gemeenteraad. In 1970 maakt hij de overstap naar de Boerenpartij, die op dat moment op zijn hoogtepunt zat.

 

Van Duren had een boerenbedrijf in Wapenveld en trok samen met de leider van de landelijke Boerenpartij, Hendrik Koekoek, jarenlang op tegen het Landbouwschap. Als raadslid was hij heel toegankelijk en menig bewoner vond een oor voor lokale problemen aan de keukentafel in zijn boerderij.

 

Ook in de gemeenteraad stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken: ‘Recht en gerechtigheid voor iedereen’, ‘Samen proberen tot een oplossing te komen’ en ‘Doorzetten en volhouden’ waren zijn lijfspreuken.

 

Door zijn stabiele persoonlijkheid en als voorvechter van het bestrijden van onrecht haalde de Boerenpartij in Heerde steeds meerdere raadszetels met als uitschieter vier zetels in de periode 2002 – 2006. Datzelfde jaar trok hij zich vanwege gezondheidsredenen terug, na 43 jaar raadslidmaatschap.

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

 

Na het overlijden van Hendrik Jan van Duren, het boegbeeld van de Boerenpartij, moest er het één en ander gebeuren. Daartoe besloot het bestuur van de Boerenpartij eind maart 2009, de partij te verjongen, te vernieuwen en te verdiepen. Dat leidde tot een nieuwe naam; Gemeentebelang Boerenpartij Heerde.

 

Met de naamsverandering wil het bestuur een duidelijk signaal afgeven: ‘Wij zijn er voor de hele bevolking van Heerde’.

 

De politieke richting is onveranderd gebleven, de naamswijziging geeft aan dat de partij inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen.

 
Kort beginselprogramma Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

 

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde is een beginselpartij welke openstaat voor alle inwoners van de gemeente Heerde.

Onze partij verwerpt de oppermachtige heerschappij van de mens of van het volk en gaat uit van de heerschappij Gods over het geschapene.

Aan deze oppermachtigheid Gods ontleent de overheid haar gezag.

De rechten van het koningshuis dienen te worden geëerbiedigd. Het huis van Oranje verwierf voor ons de vrijheid van Godsdienst.

De overheid is geroepen de rechten en vrijheden van de burgers te beschermen en waar nodig te bevorderen, zodoende dient zij al het mogelijke te doen wat de versterking van de Christelijke Grondslagen van ons volksleven kan bevorderen. Zij onthouden zich hierbij van het partij kiezen voor bepaalde kerk of richting en nemen gewetensvrijheid en verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden in acht.

Zij roept overheid en volk op tot gezamenlijk uitvoeren van de taak, die beiden hebben. Namelijk het tot ontwikkeling brengen van de belangen van alle burgers in de gemeente Heerde.

Gemeentebelang Boerenpartij zal zich blijven inzetten voor het behoud en de verbetering van onze democratische verworvenheden, waardoor zovelen het hoogste offer, dat van hun leven, hebben gebracht in 1940-1945.

Democratie, vrijheid en veiligheid kunnen alleen overleven, wanneer deze ook daadwerkelijk in praktijk worden gebracht.

 

Namens de raadsleden,

Wim de Weerdt

William van Ommen

William Boeve